Szkoła Podstawowa nr 9 w Rzeszowie
35-314 Rzeszów       ul. Miła 58       woj. podkarpackie        
sekretariat: tel/fax (17) 748 38 60
   |   e-mail: sekretariat@sp9.resman.pl
pedagog szkolny: tel (17) 748 38 65     
Strona główna
Nasza dzielnica
Historia szkoły
Nauczyciele
Uczniowie
Kronika szkoły
Absolwenci
Przydatne adresy
   
  

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE

"Usługa cateringowa zbiorowego żywienia w Szkole Podstawowej Nr 9 w Rzeszowie" nr CZ-D.271.75.218.2020
 1. https://bip.erzeszow.pl/pl/104-zamowienia-publiczne/4914-zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro-zamowienia-aktualne/19642-usluga-cateringowa-zbiorowego-zywienia-w-szkole-podstawowej-nr-9-w-rzeszowie.html
 2.   Wyjaśnienia i zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie w celu oszacowania wartości zamówienia "Usługa cateringowa zbiorowego żywienia w Szkole Podstawowej Nr 9 w Rzeszowie"
 1.   Zapytanie ofertowe


POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE

"Usługa cateringowa zbiorowego żywienia w Szkole Podstawowej Nr 9 w Rzeszowie"
 1. http://bip.erzeszow.pl/ogloszenia-komunikaty/ogloszenia-dotyczace-zamowien-publicznych-od-30-01-2017-r/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro/zamowienia-publiczne-jednostek-organizacyjnych-miasta/aktualne-zp/36196,usluga-cateringowa-zbiorowego-zywienia-w-szkole-podstawowej-nr-9-w-rzeszowie.html


ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej Nr 9 w Rzeszowie niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych
 1. Zapytanie ofertowe + załączniki
   
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie w celu oszacowania wartości zamówienia "Usługa cateringowa zbiorowego żywienia w Szkole Podstawowej Nr 9 w Rzeszowie"
 1.   Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe dotyczące sporządzenia i dostawy dla dzieci gorącego posiłku w postaci dwudaniowego obiadu w roku szkolnym 2018/2019
 1.   Zapytanie ofertowe
 2.  Wzór umowy
 3.  Formularz ofertowy
 4.  Formularz ofertowy
------------------------
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna tablica".
 1.   Zapytanie ofertowe
 2.  Formularz ofertowy
 3.  Formularz ofertowy
-----------------------------
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Omyłka rachunkowa
 
ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące sporządzenia i dostawy dla dzieci gorącego posiłku w postaci dwudaniowego obiadu w roku szkolnym 2017/2018
 1.   Zapytanie ofertowe
 2.  Wzór umowy
 3.  Formularz ofertowy
 4.  Formularz ofertowy
-----------------------------
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące sporządzenia i dostawy dla dzieci gorącego posiłku w postaci dwudaniowego obiadu w roku szkolnym 2017/2018
 1.   Zapytanie ofertowe
 2.  Wzór umowy
 3.  Formularz ofertowy
 4.  Formularz ofertowy
-------------------------------
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
  
ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące dostawy pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej Nr 9 w Rzeszowie w ramach projektu pn.: "Poprawa warunków kształcenia uczniów SP nr 9 w Rzeszowie w celu wsparcia kluczowych umiejętności" w roku szkolnym 2017/2018
 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
 3.  Załącznik nr 2 - oświadczenie
 4.  Załącznik nr 3 - oświadczenie
 5.  Załącznik nr 4 - oświadczenie
 6.  Załącznik nr 5 - wzórk umowy
 7.  Załącznik nr 6 - SOPZ (zał. nr 1 do umowy)
 8.  Załącznik nr 7 - formularz cenowy (zal. nr 2 do umowy)
 9. Zmiana do zapytania ofertoweg
-------------------------------
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Omyłka rachunkowa


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczące zapytania ofertowego na sporządzenie i dostawy gorącego posiłku dla dzieci w postaci dwudaniowego obiadu
     Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
   
 
ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące sporządzenia i dostawy dla dzieci gorącego posiłku w postaci dwudaniowego obiadu w roku szkolnym 2016/2017
1)     Zapytanie ofertowe
2)     Wzór umowy
3)     Wzór oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące sporządzenia i dostawy dla dzieci gorącego posiłku w postaci dwudaniowego obiadu w roku szkolnym 2015/2016
1)   Zapytanie ofertoweROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU  na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 9 Rzeszowie
przy ul. Miłej 58  w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła”

      Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 9 w Rzeszowie przy ul. Miłej 58
 w ramach rządowego programu Radosna Szkoła.

Numer ogłoszenia: 148153 - 2014; data zamieszczenia: 08.07.2014


1)    Treść ogłoszenia.
2)    SIWZ.
3)    Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofert;
     -   załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu;
     -   załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
     -   załącznik nr 7 - wykaz robót budowlanych;
     -   załącznik nr 9 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania;
     -   załącznik nr 10 - oświadczenie o kwalifikacjach.
4)    Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy.
5)    Załącznik nr 3 do SIWZ - opis techniczny;
       Rys.1- projekt zagospodarowania terenu;
       Rys.2 - zestawienie urządzeń;
       Rys.3 - schemat projektowanych nawierzchni placu zabaw;
       Rys.4 - przekrój przez nawierzchnię placu zabaw;
       Rys.5 - ogrodzenie.
6)    Załącznik nr 4 do SIWZ - przedmiar robót.
7)    Załącznik nr 5 - Specifikacja techniczna.
  
  
  

BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Z DN. 27.05.2014R.   W ramach Rządowego Programu "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej nr 9 w Rzeszowie przy ul. Miłej 58 przewidziana jest budowa szkolnego placu zabaw. Dyrektor szkoły zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na utworzenie szkolnego placu zabaw.
  
   Potrzebne dokumenty do pobrania poniżej:
 1.    Zapytanie ofertowe
 2.     Załącznik nr 1- dotyczący dokumentacji projektowo- kosztorysowej
 3.    Załącznik nr 2- wzór oferty
 4.     Załącznik nr 2- wzór oferty
 5.     Załącznik nr 3- projekt umowy

       


Dla rodzica
Edukacja wczesnoszkolna
Z  życia
kl. 4, 5, 6, 7, 8
Katecheza
Sport
Działalność artystyczna
Klub Europejski
Udział uczniów
w konkursach
Wycieczki