Szkoła Podstawowa nr 9 w Rzeszowie
35-314 Rzeszów       ul. Miła 58       woj. podkarpackie        
sekretariat: tel/fax (17) 748 38 60
   |   e-mail: sekretariat@sp9.resman.pl
pedagog szkolny: tel (17) 748 38 65

                                                            
Strona główna
Przetargi
Nasza dzielnica
Historia szkoły
Nauczyciele
Uczniowie
Kronika szkoły
Absolwenci
Przydatne adresy
Kontakt
KONKURSY:

XIV MIĘDZYSZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY "ROZKOSZE ŁAMANIA GŁOWY"


XI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS "MATEMATYCZNE ORIGAMI"


BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 
Indywidualizacja procesu nauczania
w klasach I – III rzeszowskich szkół podstawowych


ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ INTERNETOWĄ NASZEJ SZKOŁY


Wszystkie nowe informacje będą zamieszczane wyłącznie na nowej stronie.

>>> https://sp9rzeszow.edupage.org <<<

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AKTUALNOŚCI   ROKU   SZKOLNEGO   2021/2022
Szanowni Rodzice, wkrótce pojawi się nowa strona internetowa naszej szkoły, na której opublikujemy znacznie więcej szczegółowych informacji m.in. plan lekcji.
2021.09.17   Informujemy, że od 20 września 2021 roku w naszej szkole obowiązują nowe godziny rozpoczęcia lekcji, ponadto zmieniono również długość przerw między lekcjami.
Szczegółowa rozpiska znajduje się poniżej

Nowe godziny lekcji i przerw
 2021.09.06   REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ 

Regulamin stołówki szkolnej w SP 9
2021.09.02   MICROSOFT OFFICE 365 - zakładanie konta.

Szanowni Państwo, poniżej przekazujemy Instrukcję – zakładania konta Office 365

Przed wykonaniem czynności zamieszczonych w załączniku, proszę zapoznać się z informacją poniżej:

Konto Office 365 – jest zakładane dla uczniów od klas 1 do 8. Oddziały 0 nie zakładają konta.

 1. Rodzic zakłada konto e-mail swojemu dziecku i przekazuje adres wychowawcy. Uwaga! Rodzic nie może podać swojego adresu e-mail, musi utworzyć indywidualne konto e-mail dla dziecka.
 2. Wychowawca wprowadza adres e-mail  dziecka do systemu
 3. Następnie Rodzic zakłada dostęp do e-dziennika dla dziecka (wg porady „Jak uzyskać dostęp do e-dziennika?”). Dopiero po dokonaniu tej czynności rodzic będzie mógł przystąpić do zakładania konta Office 365 wg instrukcji z załącznika.
Instrukcja zakładania konta Microsoft Office 365

 2021.09.02   E-dziennik – jak uzyskać dostęp do dziennika elektronicznego

Szanowni Państwo, poniżej przekazujemy poradę „Jak uzyskać dostęp do e-dziennika?”

 Przed wykonaniem czynności zamieszczonych w załączniku, proszę zapoznać się z informacją poniżej:
 1.  Rodzic (rodzice, jeśli obydwoje chcą mieć dostęp do e-dziennika) przekazuje swój adres e-mail wychowawcy
 2. W przypadku, gdy w tej samej rodzinie jest więcej niż jedno uczące się dziecko (również w szkole ponadpodstawowej), rodzic dodatkowo podaje wychowawcy swój numer PESEL. Ponadto rodzic podaje swój numer PESEL do szkół, w których uczą się pozostałe dzieci w celu połączenia wszystkich kont.
 3. Wychowawca wprowadza adresy e-mail, ewentualnie PESEL  do systemu. Dopiero po dokonaniu tej czynności rodzic będzie mógł aktywować swoje konto w dzienniku elektronicznym.
resman_dostep_do_systemu.pdf
 2021.09.01   ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY. Informujemy, że odpłatność za obiady za miesiąc wrzesień 2021 r. wynosi 95,00 zł. Opłat należy dokonywać na konto bankowe szkoły: 90 1020 4391 0000 6102 0187 6689 w terminie do 10-tego dnia danego miesiąca. W tytule prosimy wpisywać imię i nazwisko dziecka. Dziękujemy za terminowe wpłaty.
 2021.09.01   INFORMACJA. Obiady będą realizowane w szkole od 6 września 2021 r. Firma prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą  Barbara Tomkiewicz Węglarz została wyłoniona w drodze przetargu i będzie realizowała usługę cateringową w szkole do 31 grudnia 2021 r. Stawka za jeden obiad wynosić będzie  5,00 zł.

Przypominamy, że nieobecność dziecka na obiadach należy zgłaszać co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem do godz. 14.00 dnia poprzedzającego nieobecność. W przypadku rezygnacji z obiadów, fakt ten należy potwierdzić pisemnie w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem skrzynki e-mail: sekretariat@sp9.resman.pl, co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem zgłaszanym do godziny 14.00.
   2021.09.01   Poniżej przedstawiamy Wewnętrzny Regulamin Pracy Szkoły Podstawowej Nr 9 w Rzeszowie od 1 września 2021 r. Wszystkich rodziców prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższym dokumentem.

Wewnętrzny regulamin pracy szkoły od 1 września 2021 r.
 2021.08.24   ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO. Dyrektor szkoły informuje, że rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się w dniu 1 września 2021 r.
 • dla klas I-III oraz Punktu Przedszkolnego o godz. 9.00
 • dla klas IV-VIII o godz. 9.30
(w tym dniu nie będą prowadzone zajęcia)

Wychowawcy klas I-III odbierają dzieci ze swoich klas przy wejściu głównym do szkoły. Rodzice / opiekunowie prawni nie towarzyszą dzieciom. Prosimy o oczekiwanie przed budynkiem szkoły z zachowaniem dystansu społecznego.
 „Wyprawka ucznia klasy pierwszej w roku szkolnym 2021/2022”

„Wyprawka dziecka w Punkcie Przedszkolnym w roku szkolnym 2021/2022”
 2021.07.14   DOKUMENTY NA ROK SZKOLNY 2021/2022

ŚWIETLICA
W roku szkolnym 2021/2022 do świetlicy szkolnej mogą uczęszczać tylko uczniowie pracujących rodziców/ opiekunów prawnych. Pozostali chętni zostaną przyjęci w przypadku dysponowania wolnymi miejscami.

Termin składania deklaracji 16 sierpnia 2021 r.
Karta zapisu do świetlicy

STOŁÓWKA
Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce Szkoły Podstawowej Nr 9 w Rzeszowie w roku szkolnym 2021/2022.
Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce SP 9
 

2021.07.01   ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY. Informujemy, że odpłatność za obiady za miesiąc lipiec 2021 r. wynosi 87,56 zł dla dzieci będących na dyżurze wakacyjnym w szkole (Punkt Przedszkolny). Opłaty należy dokonywać na konto bankowe szkoły: 90 1020 4391 0000 6102 0187 6689 w terminie do 10-tego dnia danego miesiąca. W tytule prosimy wpisywać imię i nazwisko dziecka. 2021.06.29   Zakończenie roku szkolnego 2020/2021. 25 czerwca w naszej szkole dobiegł końca rok szkolny 2020/2021. Uczniowie wszystkich klas spotkali się z wychowawcami w salach lekcyjnych w reżimie sanitarnym. Wszyscy zgromadzeni odebrali od wychowawców podziękowania za systematyczną pracę, chęć poszerzania wiedzy oraz rozwijanie umiejętności w tym jakże trudnym roku szkolnym. Każdemu uczniowi wręczono również świadectwa ukończenia poszczególnych klas, a ósmoklasistom dodatkowo podziękowano i pogratulowano ukończenia szkoły podstawowej.
Wszystkim życzymy miłych, bezpiecznych i udanych wakacji. Do zobaczenia 1 września.
 2021.06.24   Informacja na temat planowania zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów klas I w roku szkolnym 2021/2022.

Informacja - gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
 2021.06.24   Konkurs „Polskie Obiekty UNESCO”. Celem konkursu było przybliżenie informacji na temat zabytków i obiektów przyrodniczych wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Konkurs skierowany był dla chętnych uczniów klas 6 – tych i 7 – ych Szkoły Podstawowej nr 9 w Rzeszowie. Zadaniem było wykonanie samodzielnie prezentacji w programie Power Point (maksymalnie 11 slajdów). Treści: krótkie opisanie 10 polskich obiektów wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO wraz z ilustracją bądź zdjęciem obiektu. Nagroda: dodatkowa ocena z geografii, +20 punktów z zachowania oraz nagroda książkowa. Dziękujemy uczniom za przesłanie prezentacji i gratulujemy zwycięzcom. Za zajęcie I miejsce Dagmarze Niewiadomskiej, II miejsca: Julii Rogus i Julii Nowak zaś III miejsca: Aleksandrze Jedynak i Aleksandrowi Rudnickiemu.

Organizatorzy konkursu
Bogumiła Dec – Rejman i Katarzyna Burda
   2021.06.07   ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY. Informujemy, że odpłatność za obiady za miesiąc Czerwiec 2021 r. wynosi odpowiednio 68,80 zł oraz 73,10 zł dla dzieci będących na dyżurze w szkole dn. 04.06.br. oraz 86,00 zł dla Punktu Przedszkolnego.  Opłaty należy dokonywać na konto bankowe szkoły: 90 1020 4391 0000 6102 0187 6689 w terminie do 10-tego dnia danego miesiąca. W tytule prosimy wpisywać imię i nazwisko dziecka.   2021.05.28   Wyniki konkursu "Legenda z mojego regionu komiksem opowiedziana"

Klasy 3-5
I miejsce:
Alan Krzyczkowski
II miejsce:
Ewelina Czerkies
III miejsce:
Katarzyna Barć

Klasy 6-8
I miejsce ex aequo:
Julia Wesołowska, Patrycja Pieszczek
III miejsce:
Weronika Dronka

Po odbiór dyplomów i nagród rzeczowych zapraszamy wyżej wymienione osoby w dn. 7-14 czerwca do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 9 w godzinach 8-15.
  2021.05.04   ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY. Informujemy, że odpłatność za obiady za miesiąc Maj 2021 r. wynosi 73,10 zł dla klas I-III oraz 88,00 zł dla Punktu Przedszkolnego. Opłaty należy dokonywać na konto bankowe szkoły: 90 1020 4391 0000 6102 0187 6689 w terminie do 10-tego dnia danego miesiąca. W tytule prosimy wpisywać imię i nazwisko dziecka.  2021.05.04   Zachęcamy do wysłuchania utworu który przygotowali nasi uczniowie z okazji uchwalenia Konstytucji 3-go Maja

LINK:
https://www.youtube.com/watch?v=6b51MHEkTEI
2021.05.04   Korzystanie z biblioteki szkolnej w czasie pandemii. Biblioteka szkolna przez cały rok szkolny umożliwia uczniom i nauczycielom dostęp do książek w postaci tradycyjnej i oddanie wypożyczonych, a także realizuje e-usługi poprzez udzielanie porad bibliotecznych i czytelniczych on-line. Zapytania o książki lub sprawy dotyczące wypożyczeń można kierować na adres mailowy biblioteki biblioteka@sp9.resman.pl lub przez e-dziennik.

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej SP9
   2021.04.23   EGZAMIN ÓSMOKLASISTY. Szanowni Państwo, w załączeniu prezentujemy Wytyczne CKE, MEiN i GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminu ósmoklasisty. Zachęcamy do zapoznania się.

Wytyczne CKE 2021
 2021.04.23   INFORMACJA. Szanowni Państwo, stosownie do projektu Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki o wprowadzeniu od 26 kwietnia br. nauki w trybie hybrydowym, w załączeniu plan nauki stacjonarnej dla uczniów klas 1-3.

Plan nauki hybrydowej - SP9
 2021.04.16   INFORMACJA. Szanowni Państwo, na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od 19 kwietnia br. zostaje przywrócona stacjonarna działalność punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Rzeszowie.

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY.
W celu uzyskania informacji o wysokości opłaty za obiady za miesiąc kwiecień dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego proszę o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły.
 2021.04.09   Informacja dotycząca Punktów Spisowych w Urzędzie Miasta Rzeszowa. Szczegóły na stronie internetowej:

https://bip.erzeszow.pl/1465-narodowy-spis-powszechny-2021/30097-informacja-dotyczaca-punktow-spisowych-w-urzedzie-miasta-rzeszowa.html
2021.03.30   FINAŁ MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „NAJORYGINALNIEJSZA KARTKA WIELKANOCNA”. 29 marca 2021 r. w naszej szkole miało miejsce ważne wydarzenie. W tym dniu odbyło się rozstrzygnięcie międzyszkolnego konkursu plastycznego pt. „Najoryginalniejsza Kartka Wielkanocna”. Konkurs adresowany był do uczniów klas 1 – 3 rzeszowskich szkół podstawowych i cieszył się dużym zainteresowaniem...      więcej   
2021.03.28   THE VOICE KIDS. Nasz uczeń Tomasz Nowak 13 marca 2021 był uczestnikiem "Przesłuchań w Ciemno" w czwartej edycji The Voice Kids TVP. Z radością informujemy, że zakwalifikował się do dalszego etapu.

Link z występu: https://voicekids.tvp.pl/52749108/tomek-nowak-love-me-again
 2021.03.19   INFORMACJA. Szanowni Państwo, w oparciu o projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19* od 22 marca do 11 kwietnia br. naukę w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych. Placówki wychowania przedszkolnego nadal procują bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.

*rozporządzenie zostało skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie 22 marca br.armonogram postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli oraz szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022.

  2021.03.01   RANKING SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2021. Z przyjemnością informaujemy, iż nasza szkoła znalazła się na wysokim 9 miejscu (na 33 szkoły) w rankingu rzeszowkich Szkół Podstawowych osiągając wynik 59,4 pkt. Liczba zgromadzonych punktów odzwierciedła wysokie wyniki naszych uczniów uzyskanych z egzaminów ósmoklasisty w roku 2020.

Link do rankingu: https://waszaedukacja.pl/ranking/rzeszow/szkoly-podstawowe
2021.03.01   ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY. Informujemy, że odpłatność za obiady za miesiąc Marzec 2021 r. wynosi 98,90 zł dla klas I-III oraz Punktu Przedszkolnego.
Opłaty należy dokonywać na konto bankowe szkoły: 90 1020 4391 0000 6102 0187 6689 w terminie do 10-tego dnia danego miesiąca. W tytule prosimy wpisywać imię i nazwisko dziecka.
  2021.02.02   Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli oraz szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022.

Szanowni Państwo, informujemy, że Prezydent Miasta Rzeszowa ustalił harmonogram rekrutacji do przedszkoli oraz szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów.
Szczegóły znajdują się pod zamieszczonym poniżej linkiem.
https://bip.erzeszow.pl/pl/91-aktualnosci-ogloszenia-komunikaty/26749-terminy-rekrutacji-do-przedszkoli-i-szkol-podstawowych-na-rok-szkolny-20212022.html

Regulamin rekrutacji do Punktu Przedszkolnego przy SP 9
Regulamin rekrutacji do klas I SP 9
 2021.02.01   ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY. Informujemy, że odpłatność za obiady za miesiąc Luty 2021 r. wynosi 86,00 zł dla klas I-III oraz Punktu Przedszkolnego.
Opłaty należy dokonywać na konto bankowe szkoły: 90 1020 4391 0000 6102 0187 6689 w terminie do 10-tego dnia danego miesiąca. W tytule prosimy wpisywać imię i nazwisko dziecka.
 2021.01.17   W związku z powrotem od 18 stycznia 2021 r. do nauki stacjonarnej klas I-III poniżej przedstawiamy Wewnętrzny Regulamin Pracy Szkoły Podstawowej Nr 9 w Rzeszowie od 18 stycznia 2021 r. w związku z zagrożeniem COVID-19.

Wszystkich rodziców/opiekunów prawnych prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższym dokumentem.

Wewnętrzny Regulamin Pracy SP 9
 2021.01.17   ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY. Informujemy, że odpłatność za obiady za miesiąc styczeń 2021 r. dla klas 1-3 wynosi 43,00 zł .
Opłata dla dzieci uczęszczających do Punktu Przedszkolego zostanie indywidualnie przekazana przez wychowawców.

Płatności należy dokonywać na konto bankowe szkoły: 90 1020 4391 0000 6102 0187 6689. W tytule prosimy wpisywać imię i nazwisko dziecka.
 2020.12.22   Uczniowie naszej szkoły laureatami wojewódzkiego konkursu "Energia z lasu". W dniu 10.12.2020 został rozstrzygnięty wojewódzki konkurs "Energia z lasu"organizowany przez Okręg  Podkarpacki Ligi Ochrony Przyrody. Uczniowie naszej szkoły Dagmara Niewiadomska klasa 6b i Alan Nosek klasa 6c zostali jego laureatami zajmując III miejsce. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów...      więcej 2020.12.11   OBIADY. Informujemy o zmianach dotyczących stawki za obiad oraz terminie przekazywania informacji o odpisaniu dziecka z obiadu. Szczegóły znajdują się w poniżej zamieszczonym pliku.

  OBIADY - zmiana stawki
 2020.12.02   WYWIADÓWKI. 1 grudnia 2020 roku zorganizowano w naszej szkole nietypowe wywiadówki. Spotkania wychowawców klas z rodzicami naszych uczniów, ze względu na aktualną sytuację, odbyły się w formie online za pośrednictwem aplikacji TEAMS. Frekwencja była bardzo wysoka, za co dziękujemy. Mamy również nadzieję, że kolejna wywiadówka odbędzie się już w tradycyjnej formie.
 2020.12.01   ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY. Informujemy, że odpłatność za obiady za miesiąc grudzień 2020 r. wynosi odpowiednio:
 • 68 zł - dla dzieci uczęszczających do Punktu Przedszkolnego w dniach 01.12 - 23.12.2020 r.
 • 88 zł - dla dzieci które korzystają z dyżuru międzyświątecznego w dniach 01.12 - 31.12.2020 r.
  Opłaty należy dokonywać na konto bankowe szkoły: 90 1020 4391 0000 6102 0187 6689 w terminie do 10-tego dnia danego miesiąca. W tytule prosimy wpisywać imię i nazwisko dziecka.
 2020.11.19   Kształcenie na odległość - edukacja wczesnoszkolna (klasy I-III szkoły podstawowej). Poniżej zamieszczamy "Praktyczny poradnik dla rodziców i nauczycieli"

Poradnik (klasy I-III szkoły podstawowej)
 2020.11.05   Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Rzeszowie przekazuje komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Szanowni Państwo,

od poniedziałku, 9 listopada br. zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Jednocześnie do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych i form pozaszkolnych (kursowych).

Bez zmian pracują przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły specjalne w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

Od poniedziałku, 9 listopada br. szkoły podstawowe będą miały obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

Są to najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych. Szczegóły znajdą Państwo w komunikacie MEN. Proszę o przekazanie tych informacji wszystkim zainteresowanym osobom. Zachęcam także do bieżącego śledzenia informacji
udostępnianych na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja

Z wyrazami szacunku
Przemysław Czarnek
Minister Edukacji i Nauki

 2020.11.04   ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY. Informujemy, że odpłatność za obiady za miesiąc Listopad 2020 r. wynosi odpowiednio:
 • Punkt Przedszkolny – 80 zł
 • SP – klasy 1, 2, 3:
  - 20 zł dla uczniów, którzy korzystali z dyżuru w dniu 2 listopada
  - 16 zł dla uczniów, którzy nie korzystali z dyżuru w dniu 2 listopada
 • SP – Klasy 4, 5, 6, 7, 8 – proszę nie dokonywać wpłat
Proszę o uregulowanie zaległości za wrzesień i październik 2020 r. Opłaty należy dokonywać na konto bankowe szkoły: 90 1020 4391 0000 6102 0187 6689 w terminie do 10-tego dnia danego miesiąca. W tytule prosimy wpisywać imię i nazwisko dziecka.
 2020.10.26   NAUCZANIE ZDALNE. Poniżej zamieszczamy regulaminy organizacji nauczania zdalnego w Szkole Podstawowej Nr 9 w Rzeszowie. Prosimy rodziców/opiekunów o zapoznanie się z treścią tych dokumentów.

  Regulamin organizacji nauczania zdalnego w SP9 - postanowienia ogólne
  Regulamin - klasy 1-3      ANEKS do regulaminu - klasy 1-3        ANEKS 2 do regulaminu - klasy 1-3
  Regulamin - klasy 4-8

Od poniedziałku, 09.11.2020 aż do momentu zawieszenia zdalnego nauczania i powrotu do szkoły wszystkie lekcje dla klas 4 - 8 będą prowadzone jako połączenie wideo. Plastyka, muzyka, technika, religia, wf, j. niemicecki (kl. 4-6), zajęcia rozw. kreat. oraz zajęcia z wychowawcą będą trwać do 15 minut, pozostałe przedmioty tak jak do tej pory do 30 minut.
 2020.10.02   ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY. Informujemy, że odpłatność za obiady za miesiąc październik 2020 r. wynosi 84,00 zł. Opłaty należy dokonywać na konto bankowe szkoły: 90 1020 4391 0000 6102 0187 6689 w terminie do 10-tego dnia danego miesiąca. W tytule prosimy wpisywać imię i nazwisko dziecka.    2020.09.07   ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY. Informujemy, że odpłatność za obiady za miesiąc wrzesień 2020 r. wynosi 72,00 zł. Opłaty należy dokonywać na konto bankowe szkoły: 90 1020 4391 0000 6102 0187 6689 w terminie do 10-tego dnia danego miesiąca. W tytule prosimy wpisywać imię i nazwisko dziecka.    2020.09.01   W dniu 4 września br. (piątek) o godz. 16.30 odbędzie się zebranie wychowawców z rodzicami dzieci uczęszczających do Punktu Przedszkolnego (spotkanie dla obydwu grup 0A i 0B). Proszę o punktualne stawienie się przed budynkiem szkoły.   2020.09.01   Z uwagi na trwający w dalszym ciągu proces składania deklaracji korzystania z obiadów na stołówce szkolnej w roku 2020/2021, wydawanie obiadów rozpocznie się 7 września br. (poniedziałek).

Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce SP 9
 2020.08.31   Poniżej przedstawiamy Wewnętrzny Regulamin Pracy Szkoły Podstawowej Nr 9 w Rzeszowie od 1 września 2020 roku w związku z zagrożeniem COVID-19. Wszystkich rodziców prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższym dokumentem.

Wewnętrzny Regulamin Pracy SP9.pdf
 2020.08.28   BEZPŁATNA KOMUNIKACJA DLA UCZNIÓW od rozpoczęcia do ukończenia nauki w szkole lub placówce nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia. Uprawnienie do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla dzieci i młodzieży szkolnej będzie zapisane na Rzeszowskiej Karcie Miejskiej (RKM).      szczegółowe informacje 
2020.08.14   Egzamin ósmoklasisty w naszej szkole. W mijającym roku szkolnym 2019/ 2020 egzamin ósmoklasisty miał szczególny przebieg ze względu na zawieszenie zajęć szkolnych z powodu epidemii. Zamiast w normalnym – kwietniowym terminie, odbył się dopiero w czerwcu, w ścisłym reżimie sanitarnym, zgodniez zaleceniami Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Ministerstwa Edukacji Narodowej...       więcej 2020.07.10   Poniżej zamieszczamy dokumenty dotyczące świetlicy szkolnej oraz możliwości korzystania z obiadów w szkolnej stołówce w roku szkolnym 2020/2021.

Termin składania deklaracji do 17 sierpnia 2020 r. godz. 15.00

W roku szkolnym 2020/2021 do świetlicy szkolnej mogą uczęszczać tylko uczniowie pracujących rodziców/opiekunów prawnych. Pozostali chętni zostaną przyjęci w przypadku wolnych miejsc.

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej w SP 9
Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce SP 9
 „Wyprawka ucznia klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021”

„Wyprawka dziecka w Punkcie Przedszkolnym w roku szkolnym 2020/2021”
 2020.06.29   Informacja na temat funkcjonowania Punktu Przedszkolnego w okresie wakacji. Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Rzeszowie podczas wakacji będzie otwarty w okresie 29.06.2020 r. - 07.08.2020 r. W związku z istniejącym w kraju stanem epidemicznym zajęcia będą prowadzone z zachowaniem rygoru sanitarnego, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Szczegóły dostępne w Procedurze zapewnienia bezpieczeństwa w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Rzeszowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Tym samym w okresie 08.08.2020 r. - 31.08.2020 r. Punkt przedszkolny nie będzie funkcjonował.   
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

 
  

Dla rodzica
E-dziennik
Kalendarz roku szkolnego 2020/2021
RODO
Jadłospis
27.09-01.10


Oddział Przedszkolny

Edukacja wczesnoszkolna
 

Z  życia
kl. 4, 5, 6, 7, 8

   
Katecheza
Sport

Działalność artystyczna
   

Udział uczniów
w konkursach

   
Wycieczki

REFORMA EDUKACJI