Szkoła Podstawowa nr 9 w Rzeszowie 
35-314 Rzeszów       ul. Miła 58       woj. podkarpackie         tel/fax (17) 748 38 60   
e-mail:
sekretariat@sp9.resman.pl
                pracownia komputerowa: e-mail: pracownia@sp9.resman.pl    
Strona główna
Nasza dzielnica
Historia szkoły
Nauczyciele
Uczniowie
Kronika szkoły
Absolwenci
Przydatne adresy
          

Urząd Miasta w Rzeszowie

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Strona parafii w Rzeszowie-Białej

Informatyka - zadania dla uczniów
Dla rodzica
Edukacja wczesnoszkolna
Z  życia
kl. 4, 5, 6, 7, 8
Katecheza
Sport
Działalność artystyczna
Klub Europejski
Udział uczniów
w konkursach
Wycieczki