Szkoła Podstawowa nr 9 w Rzeszowie
35-314 Rzeszów       ul. Miła 58       woj. podkarpackie        
sekretariat: tel/fax (17) 748 38 60
   |   e-mail: sekretariat@sp9.resman.pl
pedagog szkolny: tel (17) 748 38 65 
Strona główna
Nasza dzielnica
Historia szkoły
Nauczyciele
Uczniowie
Kronika szkoły
Absolwenci
Przydatne adresy

 
Statut Szkoły Podstawowej Nr 9 w Rzeszowie

Wewnętrzny Regulamin Pracy Szkoły Podstawowej Nr 9 w Rzeszowie od 1 września 2020 w związku z zagrożeniem COVID-19
 
Procedury zapewnienia bezpiecznego pobytu uczniów w Szkole Podstawowej nr 9
Procedury bezpieczeństwa i higieny w Przedszkolu


ROK   SZKOLNY   2020/2021
 
PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH      podstawa.pdf

SCHEMAT OCENIANIA OPISOWEGO:  osiągnięcia-edukacyjne.pdf          zachowanie.pdf

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA CYFROWEGO W SZKOLE:  porady_dla_rodziców.pdf                   symptomy_doświadczania_przemocy.pdf
 

2020.10.02   ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY. Informujemy, że odpłatność za obiady za miesiąc październik 2020 r. wynosi 84,00 zł. Opłaty należy dokonywać na konto bankowe szkoły: 90 1020 4391 0000 6102 0187 6689 w terminie do 10-tego dnia danego miesiąca. W tytule prosimy wpisywać imię i nazwisko dziecka.

2020.09.07   ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY. Informujemy, że odpłatność za obiady za miesiąc wrzesień 2020 r. wynosi 72,00 zł. Opłaty należy dokonywać na konto bankowe szkoły: 90 1020 4391 0000 6102 0187 6689 w terminie do 10-tego dnia danego miesiąca. W tytule prosimy wpisywać imię i nazwisko dziecka.
 
2020.09.07   ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY. Informujemy, że odpłatność za obiady za miesiąc wrzesień 2020 r. wynosi 72,00 zł. Opłaty należy dokonywać na konto bankowe szkoły: 90 1020 4391 0000 6102 0187 6689 w terminie do 10-tego dnia danego miesiąca. W tytule prosimy wpisywać imię i nazwisko dziecka.
 
2020.08.31   Poniżej przedstawiamy Wewnętrzny Regulamin Pracy Szkoły Podstawowej Nr 9 w Rzeszowie od 1 września 2020 roku w związku z zagrożeniem COVID-19. Wszystkich rodziców prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższym dokumentem.

Wewnętrzny Regulamin Pracy SP9.pdf
 
2020.08.28   BEZPŁATNA KOMUNIKACJA DLA UCZNIÓW od rozpoczęcia do ukończenia nauki w szkole lub placówce nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia. Uprawnienie do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla dzieci i młodzieży szkolnej będzie zapisane na Rzeszowskiej Karcie Miejskiej (RKM).      szczegółowe informacje

2020.07.10   Poniżej zamieszczamy dokumenty dotyczące świetlicy szkolnej oraz możliwości korzystania z obiadów w szkolnej stołówce w roku szkolnym 2020/2021.

Termin składania deklaracji do 17 sierpnia 2020 r. godz. 15.00

W roku szkolnym 2020/2021 do świetlicy szkolnej mogą uczęszczać tylko uczniowie pracujących rodziców/opiekunów prawnych. Pozostali chętni zostaną przyjęci w przypadku wolnych miejsc.

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej w SP 9
Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce SP 9

„Wyprawka ucznia klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021”

„Wyprawka dziecka w Punkcie Przedszkolnym w roku szkolnym 2020/2021”
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

Dla rodzica
E-dziennik
Oddział Przedszkolny
Edukacja wczesnoszkolna
Z  życia
kl. 4, 5, 6, 7, 8

Katecheza
Sport
Działalność artystyczna
Udział uczniów
w konkursach
Wycieczki