Akt założenia szkoły Szkoła z lat 60-tych Uczniowie przed szkołą w roku 1968 Wejście do szkoły 1995r. Akt budowy sali gimnastycznej
Szkoła Podstawowa nr 9 w Rzeszowie
35-314 Rzeszów       ul. Miła 58       woj. podkarpackie         tel/fax (17) 748 38 60   
e-mail:
sekretariat@sp9.resman.pl
                pracownia komputerowa: e-mail: pracownia@sp9.resman.pl
Strona główna
Nasza dzielnica
Historia szkoły
Nauczyciele
Uczniowie
Kronika szkoły
Absolwenci
Przydatne adresy
Historia szkoły

     Pod koniec XIX wieku we wsi Biała istniała szkoła w budynku wynajętym przez wieś. Uczono w niej według własnych planów. W 1883r. wybudowano budynek, w którym mieściła się jednoklasowa tzw. ,,etatowa szkoła" w Białej. Kierował nią nauczyciel i kierownik w jednej osobie Antoni Heliman. Po 27 latach Rada Gminna doszła do wniosku, że jednoklasowa szkoła nie zaspokaja potrzeb edukacyjno- kulturalnych wsi. Czyniono starania o pozwolenie na budowę nowej, znacznie większej szkoły. 17 marca 1910r. położono kamień węgielny pod budowę nowego budynku. Miał to być budynek piętrowy, murowany, składający się z 4 sal lekcyjnych, kancelarii oraz mieszkania dla nauczyciela kierującego nowo powstałą placówką. W 1911r. szkoła została oddana do użytku. W latach 1911-1914 była to szkoła dwuklasowa, a od 1914r. jako czteroklasowa. Taki stan rzeczy trwał do 1939r. W 1940r. w wyniku zarządzenia władz niemieckich przestała istnieć polska szkoła, a w jej budynku utworzono szkołę ukraińską. Kierowali nią Ukraińcy, którzy byli zdecydowanymi wrogami ,,wszystkiego co polskie".W tym też czasie zniszczeniu uległo wiele polskich książek, map, obrazów o treści historycznej. Wszystkie dokumenty szkolne m.in. księgi ocen wypełniane były w języku niemieckim i ukraińskim. Język polski był przedmiotem ,,drugorzędnym", a niewielka grupka dzieci polskich wyraźnie dyskryminowana. W związku z tym część dzieci Polaków z Białej uczęszczała do szkoły w Tyczynie. Szkoła kierowana przez Ukraińców istniała do 1943r. Nadszedł rok 1944. Na tutejsze tereny wkroczyły wojska polskie i radzieckie. Dzięki staraniom rodziców, w budynku zajmowanym dotąd przez Ukraińców znów powstała szkoła polska. Była to już siedmioklasowa, a od 1967r. ośmioklasowa szkoła podstawowa. Stary budynek i jego otoczenie wymagało wielu remontów. W 1956r. w szkole założono instalację elektryczną w związku z ogólną elektryfikacją wsi, a także zwiększyła się liczba klas. Ponieważ budynek szkoły wymagał ciągłych remontów mieszkańcy wsi w 1965r. wybrali Społeczny Komitet Budowy Szkoły. Postanowiono, że każda rodzina przeznaczy na ten cel 500zł. Od 1966r. gromadzono jużRozbudowa szkoły 1973r. materiał na budowę nowej szkoły. Jednak dopiero w 1972r. zapadła decyzja o rozbudowie starej szkoły w ramach tzw. remontu kapitalnego. Budowę rozpoczęto w 1973r. Budynek starej szkoły zmodernizowano, powiększono oraz dobudowano jeszcze jedno piętro. Ostatecznie budynek oddano do użytku we wrześniu 1975r. W 1999r. decyzją władz Gminy i Miasta Tyczyn postanowiono o rozpoczęciu budowy sali gimnastycznej. Uroczyste otwarcie sali gimnastycznej nastąpiło 1 marca 2003r. Oddana do użytku sala wyposażona została w nowoczesny sprzęt sportowy. Wykonane też zostały roboty dodatkowe tj. kotłownia gazowa, malowanie wewnętrzne szkoły, ułożenie kostki brukowej na zewnątrz budynku. Wymieniono też stolarkę okienną, drzwi wejściowe, wykonano ocieplenie i elewację budynku szkolnego.
      Od 1 stycznia 2009r. Szkoła Podstawowa w Białej stała się Szkołą  Podstawową nr 9 w Rzeszowie. Od grudnia 2009r.do czerwca 2010r. w szkole trwał remont generalny budynku. Wymieniona została instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, elektryczna. Sale lekcyjne i inne pomieszczenia otrzymały nowe podłogi i podwieszane sufity. Na korytarzach i w sanitariatach zostały położone płytki. Klatka schodowa została oddzielona od pomieszczeń szklaną zaporą ogniową. W szkole utworzono świetlicę ze stołówką. Uczniom została udostępniona sala taneczna z lustrami oraz nowoczesna pracownia multimedialna z tablicą interaktywną ułatwiająca naukę języków obcych, a także innych przedmiotów.

Dla rodzica
Oddział Przedszkolny
Edukacja wczesnoszkolna
Z  życia
kl. 4, 5, 6, 7, 8
Katecheza
Sport
Działalność artystyczna
Udział uczniów
w konkursach
Wycieczki