Budynek szkoły sala lekcyjna pracownia językowa
pracownia komputerowa

 Szkoła Podstawowa nr 9 w Rzeszowie
35-314 Rzeszów       ul. Miła 58       woj. podkarpackie        
sekretariat: tel/fax (17) 748 38 60
   |   e-mail: sekretariat@sp9.resman.pl
pedagog szkolny: tel (17) 748 38 65    
Strona główna
Nasza dzielnica
Historia szkoły
Nauczyciele
Uczniowie
Kronika szkoły
Absolwenci
Przydatne adresy
KLUB   EUROPEJSKI      
e-mail: euroklub@sp9.resman.pl


     Przy Szkole Podstawowej nr 9 w Rzeszowie działa Szkolny Klub Europejski. Istnieje on od 2004 roku, gdy wszyscy śledzili przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Szkoła nawiązała kontakt między innymi z Regionalnym Centrum Integracji Europejskiej w Rzeszowie, dzięki czemu uczniowie uczestniczyli w lekcjach europejskich, a także w zjazdach szkolnych klubów europejskich. W naszej szkole organizowany był również konkurs wiedzy o Unii Europejskiej, prowadziliśmy też korespondencję z uczniami z innych krajów.
     W bieżącym roku szkolnym koncentrujemy się także na naszym regionie, śledzimy informacje o nim na Regiopedii, a od 24 marca 2009r. sami dodajemy też wpisy na stronę Encyklopedii Podkarpacia.
Cele klubu:
1. Kształtowanie świadomości europejskiej.
2. Poznawanie zagadnień związanych z geografią, polityką i kulturą Europy.
3. Popularyzowanie idei integracji europejskiej.
4. Propagowanie wśród młodzieży wiedzy o kraju ojczystym, regionie.
5. Organizowanie na terenie szkoły konkursów wiedzy o Unii Europejskiej.
6. Zbieranie księgozbioru o Unii Europejskiej we współpracy z biblioteką szkolną.
7. Nawiązanie współpracy z organizacjami zajmującymi się integracją europejską.
8. Prowadzenie korespondencji e-mail z rówieśnikami z innych krajów.
Opiekunem Klubu Europejskiegon jest pani Agnieszka Stec - nauczycielka języka angielskiego.

     Dnia 8 maja 2009r. dwie uczennice z naszej szkoły wzięły udział w II Miedzyszkolnym Turnieju Recytacji Obcojęzycznej Poezji Europejskiej w Szkole Podstawowej nr 17 w Rzeszowie, którego celem, oprócz propagowania nauki językow obcych i doskonalenia umiejetnosci recytacji, było kształtowanie kultury języka i budzenie szacunku dla tradycji oraz promocja idei Święta Europy. Uczniowie prezentowali bardzo wysoki poziom, a nasza reprezentantka Joanna Książek zdobyła wyróżnienie.
      We wtorek 12 maja 2009r. z okazji piątej rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, (która minęła 1 maja) oraz dnia Unii Europejskiej (9maja), odbył się konkurs wiedzy o unii. Najpierw uczniowie wysłuchali krótkiej prezentacji, następnie w grupach przygotowali krótkie referaty, a potem odpwiadali na pytania związane ze wspólnotą (najważniejsze daty, instytucje, państwa członkowskie). Wszyscy wykazali się dużą wiedzą, ale najlepsze prace oddali Malwina Sala (kl.V), Alan Ferenc (kl. V) i Tomasz Gargała (kl.VI). Drugim etapem konkursu jest stworzenie w parach prezentacji w programie Power Point, przedstawiającej podstawowe informacje związane z Unią Europejską.
     

 

 

ROK   SZKOLNY   2017/2018
Dla rodzica
Edukacja wczesnoszkolna
Z  życia
kl. 4, 5, 6
Katecheza
Sport
Działalność artystyczna
Klub Europejski
Udział uczniów
w konkursach
Wycieczki