Szkoła Podstawowa nr 9 w Rzeszowie
      35-314 Rzeszów       ul. Miła 58       woj. podkarpackie         tel/fax (17) 748 38 60   
e-mail:
sekretariat@sp9.resman.pl
                pracownia komputerowa: e-mail: pracownia@sp9.resman.pl
powrót do strony głównej

FINAŁ MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „NAJORYGINALNIEJSZA KARTKA WIELKANOCNA”


       
          29 marca 2021 r. w naszej szkole miało miejsce ważne wydarzenie.
W tym dniu odbyło się rozstrzygnięcie międzyszkolnego konkursu plastycznego pt. „Najoryginalniejsza Kartka Wielkanocna”. Konkurs adresowany był do uczniów klas 1 – 3 rzeszowskich szkół podstawowych i cieszył się dużym zainteresowaniem. Wiele oryginalnych i ciekawie wykonanych prac zostało wyróżnionych oraz nagrodzonych pamiątkowymi dyplomami i  nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Dyrekcję szkoły.

Poniżej przedstawiamy listę laureatów oraz nagrodzone prace:
 
I kategoria – uczniowie klas 1
I miejsce  – Nadia Drewniak, SP nr 9
II miejsce –  Jan Grechuta, SP nr 9
III miejsce –  Oliwia Bojda, SP nr 28
Wyróżnienie – Martyna Miąsek, SP nr 6
Wyróżnienie – Karol Orzechowski, SP nr 11

II kategoria  - uczniowie klas 2
I miejsce – Anna Wolańczyk, SP nr 17
II miejsce –  Szymon Czyrek, SP nr 28
III miejsce – Milena Pryk, SP nr 17
Wyróżnienie – Milena Jędrzejczyk, SP nr 31
Wyróżnienie – Lena Miąsik, SP nr 23

III kategoria – uczniowie klas 3
I miejsce  – Nikola Słowik, SP nr 9
II miejsce –  Dawid Dziura, SP nr 9
III miejsce –  Klaudia Dejka, SP nr 9
Wyróżnienie – Wiktoria Micał, SP nr 1
Wyróżnienie – Piotr Żuk, SP nr 9


Wszystkim uczestnikom gratulujemy niezwykłych umiejętności plastycznych i dziękujemy za udział w konkursie.

Pamiątkowe dyplomy oraz nagrody można odbierać z SP nr 9 w godzinach pracy szkoły, po uprzednim powiadomieniu placówki o chęci przybycia.

Organizatorzy:
M. Kmieć, M. Florczak, A. Zając