Szkoła Podstawowa nr 9 w Rzeszowie
      35-314 Rzeszów       ul. Miła 58       woj. podkarpackie         tel/fax (17) 748 38 60   
e-mail:
sekretariat@sp9.resman.pl
                pracownia komputerowa: e-mail: pracownia@sp9.resman.pl
powrót do strony głównej

VII miejsce w Ogólnej Klasyfikacji Rzeszowskich Szkół Podstawowych IMS


      W połowie września Miejski Ośrodek Sportu przedstawił Ogólną Klasyfikację Rzeszowskich Szkół Podstawowych biorących udział w Miejskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2017/2018. Dorobek 797 punktów, który uczniowie naszej szkoły osiągnęli dał nam ostatecznie 7 miejsce na 28 startujących Szkół Podstawowych z Rzeszowa. Pamiętając, że przez pół roku szkolnego sala gimnastyczna była wyłączona (remont), a lekcje wychowania fizycznego odbywałyu się często na korytarzach osiągnięty wynik jest wielkim sukcesem.
       
Warto podkreślić, że w ubiegłych latach SP nr 9 również zajmowała wysokie miejsca w tej klasyfikacji:
  • rok szkolny 2016/2017 - IX miejsce
  • rok szkolny 2015/2016 - III miejsce
  • rok szkolny 2014/2015 - III miejsce
  • rok szkolny 2012/2013 - IV miejce
        Plasowanie się na tak wysokich miejscach wśród 28 Szkół Podstawowych biorących udział w rywalizacji nie byłoby możliwe gdyby nie aktywna postawa dzieci i młodzieży z naszej szkoły. Systematyczna i ambitnie wykonywana praca na lekcjach wychowania fizycznego, udział w dodatkowych zajęciach SKS oraz wyjazdy na zawody dają porządane efekty. Nie bez znaczenia jest też udział uczniów w pozaszkolnych zajęciach organizowanych przez kluby sportowe działające na terenie Rzeszowa.
        Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy wspaniałej postawy sportowej, a rodzicom pięknie dziękujemy za to, że umożliwiają swoim dzieciom zarówno uczęszczanie na dodatkowe zajęcia sportowe jak i wyjazdy na zawody, czym kształtują pozytywną postawę wobec kultury fizycznej.


Największe sukcesy:
  • I miejsce - zawody sportowe "Turniej z Reksiem" - dzieci z klas II i III
  • II miejsce - biegi przełajowe - Amelia Mendocha kl. V
  • II miejsce - konkurs sportowy klas młodsszych "Baw się z nami" - dzieci z klas III
nauczyciele w-f
Mirosław Stybak
Dawid Bartuś
Piotr Januszczak