Szkoła Podstawowa nr 9 w Rzeszowie
      35-314 Rzeszów       ul. Miła 58       woj. podkarpackie         tel/fax (17) 748 38 60   
e-mail:
sekretariat@sp9.resman.pl
                pracownia komputerowa: e-mail: pracownia@sp9.resman.pl
powrót do strony głównej

Jesienne wydarzenia w klasach drugich (październik, listopad)


          26 października uczniowie klas drugich realizowali projekt "Kosz jesiennych darów". Celem projektu było rozwijanie zainteresowań otaczającym światem, dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie, w związku z kolejną porą roku, jesienią, umiejętne wyciąganie wniosków na podstawie dostępnych informacji. Uczniowie aktywnie spędzili czas przeznaczony na projekt: poznawali owoce drzew poprzez skojarzenia, za pomocą zmysłów (zapach, kolor, smak, kształt), oglądając film o jesieni "Cudowna natura - jesień"  poznali oznaki jesieni, dowiedzieli się dlaczego liście zmieniają kolory i opadają, poznali drzewa,ich owoce i liście. Na zakończenie projektu wykonali prace plastyczną "Jesień u fryzjera" na podstawie wiersza D. Gellner pod tym samym tytułem. Do prac wykorzystano materiały przyrodnicze przyniesione z wycieczki.

  

  

Aby uczcić Pamięć Zmarłych, 31 października, uczniowie wyszli na cmentarz na osiedlu Biała w Rzeszowie. Tu odwiedzili groby zmarłych ze swoich rodzin i znajomych oraz groby nauczycieli, którzy pracowali w naszej szkole. Piękna, jesienna pogoda tego roku, pozwoliła podziwiać kolory złotej, polskiej jesieni i piękną panoramę Rzeszowa.

 

Najważniejszym wydarzeniem listopada było 100- lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Uczniowie odśpiewali cztery zwrotki hymnu narodowego, dnia 9 listopada 2018 roku,  o symbolicznej godzinie 11:11 (w ostatni dzień roboczy przed Świętem Niepodległości), włączając się tym samym w akcję  "Rekord dla Niepodległej" zorganizowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci  i Młodzieży przy MEN.

Również  wzięli udział 8 listopada,  w Uroczystej Akademii Szkolnej poświęconej obchodom 100 -lecia Niepodległości, a dodatkowo każdy uczeń upamiętnił ten wyjątkowy dzień poprzez osobiste wpisy  będące" małymi dowodami miłości" do Ojczyzny.

Kolejnym elementem uczczenia 100-nej Rocznicy  było Spotkanie w bibliotece na Nowym Mieście z rzeszowską pisarką, Stanisławą Bełch,  połączone z prezentacją jej najnowszej książki" Święto Niepodległości", w dniu 27 listopada.
 Spotkanie z Autorką poprzedziła krótka pogadanka dotycząca dawnego Rzeszowa, który był jednym z pierwszych miast, które odzyskały niepodległość. Uczniowie zobaczyli jak wyglądała dawniej ulica Grunwaldzka, 3 Maja i budynek kasy oszczędnościowej (obecną siedzibę PKO Banku Polskiego), dawny dworzec kolejowy, budynek rzeszowskiego oddziału Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” (obecnie Teatr im. Wandy Siemaszkowej). W następnej części spotkania Pani Stanisława opowiedziała dzieciom o rzeszowskich miejscach pamięci związanych z historią Polski, zachęcając je do samodzielnych wycieczek po Rzeszowie. Dzieci wspominały ważne, historyczne postacie, m.in. takie jak Józef Piłsudski, Tadeusz Kościuszko,  oraz bohaterów związanych z Rzeszowem: Łukasza Cieplińskiego i Leopolda Lisa-Kulę. W ostatniej części spotkania odbyły się warsztaty plastyczne, w ramach których każde dziecko wykonało biało-czerwony kotylion. Na pamiątkę spotkania dzieci otrzymały zakładki, a na zakupionych książkach autografy od autorki.

 

 

Klasy drugie i trzecia również wzięły udział w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym " Polska moja Ojczyzna" zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 21 w Rzeszowie.             Na 144 prac, które wpłynęły na konkurs nagrodę pierwszą w kategorii klas drugich ze szkół rzeszowskich, otrzymała uczennica naszej szkoły z  klasy II a - Ewelina Czerkies, a wyróżnienie otrzymał uczeń klasy trzeciej  Michał Obój. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w MDK przy ul. Okrzei, w dniu 15 listopada 2018 r.  Serdecznie gratulujemy sukcesów.26 listopada  klasy drugie brały udział w oglądaniu teatrzyku kukiełkowego pt. "Kozucha Kłamczucha" Janiny Porazińskiej. Uczniowie obserwowali zachowanie kozy, która bardzo kłamała, brali aktywny udział w spotkaniu, które prowadził Pan Animator. Kozę spotkała za to zasłużona kara. Uczniowie wyciągnęli właściwe wnioski z treści przedstawienia. Kłamstwo jest złe i prowadzi do coraz gorszego postępowania wobec innych.

29 listopada odbyła się Zabawa Andrzejkowa klas drugich i trzeciej. Uczniowie zapoznali się  ze zwyczajami związanymi z  wieczorem andrzejkowym. Wróżyli sobie co ich czekać będzie w przyszłości, otrzymali także przestrogi na przyszłość. Wszystko to odbywało się w przyjemnej, życzliwej atmosferze, z dużym poczuciem humoru, przy wspaniałej, tanecznej muzyce. Na  zakończenie zabawy uczniowie spożyli słodki poczęstunek, przygotowany przez rodziców.


 

 

 
 

Wychowawcy klas drugich
Elżbieta Siorek
Martyna Schmidt