Szkoła Podstawowa nr 9 w Rzeszowie
      35-314 Rzeszów       ul. Miła 58       woj. podkarpackie         tel/fax (17) 748 38 60   
e-mail:
sekretariat@sp9.resman.pl
                pracownia komputerowa: e-mail: pracownia@sp9.resman.pl
powrót do strony głównej

Wrzesień w klasach drugich


     
    W pierwszym miesiącu nauki uczniowie klas drugich i  klasy trzeciej uczestniczyli VI  Jesiennym Dniu Sportu zorganizowanym przez wychowawców i nauczyciela wychowania fizycznego.
Na boisku szkolnym zostały omówione zasady rywalizacji w zawodach sportowych, a następnie odbyły się rozgrywki. Uczniowie podzieleni na cztery grupy- pomarańczowi, żółci, niebiescy i zieloni rywalizowali  drużynowo w rozmaitych konkurencjach sprawdzając swoje umiejętności m.in. na torze przeszkód, gdzie ważna była szybkość i zwinność, a także gra zespołowa „w dwóch ogniach”. W czasie zawodów wyłoniono zawodników, którzy wyróżnili się wzorową postawą sportowca. Niezależnie od wyników udział w rozgrywkach stanowił wspaniałą zabawę, którym towarzyszyły doskonałe humory uczestników. Każda z drużyn, za zaangażowanie otrzymała dyplomy, które uroczyście rozdano w szkole.

     Uczniowie klas drugich wzięli udział w  Ogólnopolskiej Akcji Edukacyjnej PZU "Niestraszkowe odblaski", której głównym celem jest edukacja dzieci na świadomych, odpowiedzialnych pieszych, późniejszych uczestników ruchu drogowego oraz uświadomienie ich, jak ważne jest noszenie odblasków. W czasie zajęć zaprezentowano dzieciom plansze, które  przedstawiają głównego bohatera Stacha Tracha na ulicy, w kamizelce. Omówiono zagadnienia: prawa strona ulicy, lewa strona ulicy, zasadę ograniczonego zaufania, zasady przejścia przez jezdnię w miejscu oznakowanym i nieoznakowanym. Następnie przeczytano opowiadanie pt. „ W drodze do szkoły”, na podstawie którego uczniowie przypomnieli sobie, w jaki sposób należy się prawidłowo rozejrzeć na drodze,  co to są odblaski, w jakim celu się je nosi i jak działają. Kolejno odbyła się prezentacja odblasków połączona z pogadanką i demonstracją. Dzieci nauczyły się piosenki przewodniej akcji pt. „Odblaski”. Przeprowadzone zostały zajęcia plastyczne „Modnie w odblaskach”, w czasie których uczniowie kolorowali Stacha Tracha oraz projektowali mu odblaski. W nagrodę za aktywne uczestnictwo w zajęciach wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy.

 >>GALERIA ZDJĘCIOWA<<

Wychowawcy klas drugich
Elżbieta Siorek
Martyna Schmidt