Szkoła Podstawowa nr 9 w Rzeszowie
      35-314 Rzeszów       ul. Miła 58       woj. podkarpackie         tel/fax (17) 748 38 60   
e-mail:
sekretariat@sp9.resman.pl
                pracownia komputerowa: e-mail: pracownia@sp9.resman.pl
powrót do strony głównej

Ogólnopolska Akcja Ważenia Plecaków w roku szkolnym 2018/2019 - wyniki


      2 października 2018 roku przeprowadzono w naszej szkole Dzień Ważenia Plecaków, uczniów klas I -III. Waga tornistra, dopasowana do wagi dziecka jest bardzo ważna, gdyż zbyt ciężki plecak powoduje nieprawidłową postawę, bóle pleców i karku, bioder, kolan, napięcia mięśni i stawów.
Główny Inspektor Sanitarny opracował zasady dotyczące konstrukcji tornistra, sposobu jego noszenia i właściwego rozmieszczenia ciężaru, według których:

* waga plecaka z jego zawartością nie powinna przekraczać 10 – 15% masy ciała,
* tornister powinien posiadać usztywnioną ścianę przylegającą do pleców,
* ciężar zawartości powinien być rozłożony symetrycznie,
* cięższe rzeczy należy umieszczać na dnie, a lżejsze wyżej,
* tornister powinien być wyposażony w równe, szerokie szelki,
* długość szelek powinna umożliwić swobodne wkładanie i zdejmowanie jednocześnie zapewniając jak najlepsze przyleganie tornistra do pleców,
* zalecane jest dodatkowe zapięcie spinające szelki z przodu klatki piersiowej,
* tornister należy nosić na obu ramionach,
* rodzice powinni systematycznie kontrolować zawartość plecaka – pozwoli
to zapobiec zabieraniu przez uczniów nadmiernej ilości zbędnych rzeczy.
Z przeprowadzonych badań w naszej szkole wynika, że najbardziej obciążone plecaki mają uczniowie klas pierwszych i klasy trzeciej. Na 59 przebadanych dzieci klas pierwszych, normę 15 % przekroczyło 20 osób, co daje 1/3 wszystkich pierwszoklasistów. W tej liczbie jest 7 uczniów, których waga plecaka przekracza 20 %  ich wagi ciała.
W klasie III udział w badaniu wzięło 24 uczniów. Normę 15 % przekroczyło 9 osób, co stanowi 37,5 % ogółu klasy. W tej liczbie jest 3 uczniów powyżej 20% ich wagi ciała. (jedna osoba osiągnęła 25% wagi plecaka w stosunku do wagi ciała. )
W klasach drugich ( przebadano 39 uczniów), normę 15% przekroczyło 4 uczniów. 2 osoby osiągnęły wynik 19 % wagi plecaka, w stosunku do wagi ciała.
Podsumowując, w klasach pierwszych 66% uczniów ma wagę plecaka dostosowaną do wagi ciała, w klasach drugich 90%, a w klasie trzeciej 62, 5%.
We wszystkich klasach I -III jest 27% uczniów, którzy muszą skorygować wagę swoich plecaków.
Wyniki badań pokazują, że na przekroczenie dopuszczalnego ciężaru plecaka uczniów mają wpływ:
- rodzaj materiału, z jakiego jest wykonany plecak
-noszenie innych rzeczy nie związanych z programem nauczania( albumy, zabawki itp.)
- niewystarczający nadzór opiekunów nad zawartością tornistrów
Rodzice uczniów klas młodszych zostali poinformowani o wynikach przeprowadzonej  Ogólnopolskiej Akcji Ważenia Plecaków w naszej szkole. Jeszcze w tym semestrze zostanie ponownie przeprowadzone kontrolne ważenie plecaków uczniów, aby sprawdzić, czy waga plecaków została skorygowana.


                             opracowała
                              E. Siorek