Szkoła Podstawowa nr 9 w Rzeszowie
      35-314 Rzeszów       ul. Miła 58       woj. podkarpackie         tel/fax (17) 748 38 60   
e-mail:
sekretariat@sp9.resman.pl
                pracownia komputerowa: e-mail: pracownia@sp9.resman.pl
powrót do strony głównej

Miejska inauguracja nowego roku szkolnego 2018/19 w Szkole Podstawowej nr 9 w Rzeszowie


          
        3.09.2018r.w godzinach przedpołudniowych odbyła się Miejska inauguracja nowego roku szkolnego 2018/19.
Wzięli w niej udział przedstawiciele władz samorządowych i oświatowych: wceprezydent Miasta Rzeszowa Stanisław Sienko, przedstawiciele: Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Wydziału Edukacji Urzędu Miasta, nauczycielskich związków zawodowych, samorządu mieszkańców, radni miejscy z Komisji Edukacji, dyrekcja szkoły, ks. proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego w Rzeszowie, nauczyciele, uczniowie, rodzice. Uroczystość została rozpoczęta odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Z kolei uczniowie kl. V a i b zaprezentowali program artystyczny pt: ”Wakacje zostaw we wspomnieniach”. Recytujący wspominali minione wakacje, przypomnieli smutny wrześniowy poranek 1939 r. a także przywitali nowych uczniów z I klas. Akademię uświetnił występ chóru szkolnego. Po części artystycznej ksiądz proboszcz poświęcił nową część szkoły. W miłej, przyjaznej atmosferze uroczystość dobiegła końca.

Barbara Woźniak, nauczyciel języka polskiego

>>GALERIA ZDJĘCIOWA<<